Ներողություն, Ձեր որոնողական համակարգը կիրառելի չէ
Ներբեռնե՛ք և տեղադրե՛ք առաջարկվող որոնողական համակարգերից որևէ մեկը

Պայմանագիր

Բժշկական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր

Ուշադիր ծանոթացեք սույն օֆերտայի տեքստին և եթե դրա որևէ կետի հետ համաձայն չեք, առաջարկում ենք ձեռնպահ մնալ առաջարկվող ծառայություններն օգտագործելուց:

Անձնական տվյալների մշակման համաձայնություն

Անձնական տվյալների մշակման նպատակը սույն Պայմանագրի կատարումն է: Անձնական տվյալները կարող են օգտագործվել այլ նպատակներով, եթե դա պարտադիր է ՀՀ օրենսդրության դրույթների համաձայն: